Welkom op de barometer voor maatschappelijke integratie

Over deze site

Het regeerakkoord 2014-2019 voorziet dat de regering werk maakt van een opendatabeleid. In kader hiervan stelt de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) haar gegevens ter beschikking voor hergebruik aan burgers, onderzoekers en andere overheden. Met deze data kan iedereen de tendensen van onder andere het aantal leefloonbegunstigden zowel op Belgisch, regionaal als op lokaal niveau opvolgen.

De gegevens zijn gebaseerd op de aanvragen tot terugbetaling die maandelijks worden ingediend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) bij de POD MI.

De OCMW beschikken over termijnen, die verschillen naar gelang het soort steunmaatregel, om hun aanvragen tot terugbetaling in te dienen. Om rekening te houden met deze termijnen worden enkel de stabiele en volledige gegevens getoond.

De POD Maatschappelijke Integratie zal de gegevens continu updaten en duiding geven tijdens haar driemaandelijkse persconferentie. Meer informatie en de data vindt u op www.mi-is.be en is beschikbaar via vraag@mi-is.be.