Welkom op de barometer voor maatschappelijke integratie

Over deze site

Hoeveel personen ontvangen een leefloon in jouw gemeente? Hoe is dit cijfer in de loop der tijden geëvolueerd? Zijn de begunstigden hoofdzakelijk alleenstaanden of eenoudergezinnen? Hoe zit het in de buurgemeenten? Alle antwoorden vind je in deze barometer.

Wat?

Raadpleeg en download de cijfers in verband met

  • het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI)
  • het Leefloon (LL)
  • het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)
  • het Recht op Maatschappelijke Hulp (RMH)
  • de Financiële steun
  • de Socioprofessionele integratievrijstelling (SPI)
  • ...

Hoe?

Kaarten type A: een interactieve zoom tussen het nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke niveau.

Kaarten type B : een vergelijkende voorstelling op nationaal niveau van alle Belgische gemeenten.

Puntenwolk: een voorstelling van het LL in het licht van de inkomens van de Belgische bevolking.

Grafieken in evolutie: een voorstelling van de evolutie in de tijd in verband met het LL (volgens verschillende uitsplitsingen).

Vergelijkende grafieken : een vergelijkend overzicht van gekozen geografische entiteiten, volgens een reeks gekozen criteria (leefloon/financiële steun/…., maand/jaar, leeftijd/nationaliteit/geslacht/…).

 

Waarom?

Het regeerakkoord 2014-2019 voorziet erin dat de regering een open databeleid gebruikt, In dit kader stelt de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) zijn gegevens ter beschikking van burgers, onderzoekers en andere overheden.

De gegevens zijn gebaseerd op de terugbetalingsaanvragen die de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) maandelijks aan de POD MI bezorgen.

De OCMW’s hebben termijnen die variëren in functie van het soort maatregel om hun terugbetalingsaanvragen in te dienen. Om rekening te houden met deze termijnen worden enkel stabiele en volledige gegevens verspreid.

De POD Maatschappelijke Integratie zal de gegevens voortdurend bijwerken.

Meer info of gegevens? www.mi-is.be of vraag@mi-is.be.