Algemeen GPMI/LL ratio

Maak uw keuze

Verdeling van de gemeenten volgens de ratio algemeen GPMI/LL (%) Gegevens van 11/2018

Periode van 201604 tot 201703

Legende