Algemeen GPMI/LL ratio

Maak uw keuze

Verdeling van de gemeenten volgens de ratio algemeen GPMI/LL (%) Gegevens van 11/2021

Periode van 201901 tot 201912

Legende