Algemeen GPMI/LL ratio

Maak uw keuze

Verdeling van de gemeenten volgens de ratio algemeen GPMI/LL (%) Gegevens van 01/2019

Periode van 201604 tot 201703

Legende