GMPI/Leefloon ratio

Maak uw keuze

Verdeling van de gemeenten volgens de ratio GPMI/LL (%) Gegevens van 11/2018

Periode 201601 en 201612

Legende