GMPI/LL ratio

Maak uw keuze

Verdeling van de gemeenten volgens de ratio GPMI/LL (%) Gegevens van 01/2019

Periode 201604 en 201703

Legende