Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

De POD Maatschappelijke Integratie doet zijn uiterste best om de inhoud van deze website voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website https://stat.mi-is.be/nl/. Ze volgt de bepalingen van de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet niet aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De website vertoont de volgende toegankelijkheidsproblemen:

 • sommige inhoudselementen die op de site worden gepresenteerd, zoals knoppen of kaarten, hebben geen tekstalternatieven,
 • de semantische structuur van de pagina’s is niet correct,
 • de kaarten maken gebruik van kleuren om informatie over te brengen, zonder dat er een tekstalternatief is,
 • het contrast is onvoldoende,
 • de titels van sommige pagina’s zijn onvolledig: ze geven bijvoorbeeld niet de naam van de site aan,
 • de navigatie kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door titels toe te voegen vóór links, zodat ze gemakkelijker te vinden zijn,
 • een pagina kan alleen worden gevonden via het menu: de website heeft geen zoekfunctie, geen sitemap of een lijst met links naar de pagina’s van de site op de startpagina,
 • de focus is niet zichtbaar bij de tabbladen in het menu en op de links in de tekst, waardoor men moeilijk met een toetsenbord door de site kan navigeren,
 • de taal van de pagina's wordt niet aangegeven in de html-tag,
 • sommige interface-onderdelen initiëren ongewenste contextwijzigingen: zo verschijnen er bijvoorbeeld onverwacht modale vensters op de site,
 • sommige tags zijn niet correct genest en
 • sommige labels ontbreken.

De website wordt momenteel aangepast zodat we al onze gebruikers in de loop van het jaar 2021 een toegankelijke versie kunnen presenteren.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 14/01/2021. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

 • Interne audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool
 • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria (in het Engels)
 • Evaluatie uitgevoerd door Anysurfer

De laatste update van deze toegankelijkheidsverklaring gebeurde op 14/01/2021.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op met: vraag@mi-is.be.

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: contact@federaalombudsman.be.