Financiële steun (Equivalent leefloon) - 25 jaar of meer

Kies een maand

Kies een jaar

Aantal equivalent leefloners van 25 jaar of meer per 1.000 inwoners van 25 jaar of meer (‰) Gegevens van 07/2024