Leefloon (LL) - Erkende vluchtelingen (EV) en subsidiair beschermden (SB)

Kies een maand

Kies een jaar

Aantal leefloners erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden per 1.000 inwoners (‰) Gegevens van 07/2024