Leefloon (LL)

Kies een maand

Kies een jaar

Aantal leefloners per 1.000 inwoners (‰) Gegevens van 07/2024