Leefloon

Kies een maand

Kies een jaar

Aantal leeflooners per 1.000 inwoners (‰) Gegevens van 29/06/2018